Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

PROGRAM

Czwartek 27 września 2018

Warsztaty

13:30-14:00 – Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Audiologicznego
i Foniatrycznego

Piątek 28 września 2018

Warsztaty